Michał Kaczmarczyk

Naukowiec (literaturoznawca i medioznawca), dziennikarz, krytyk literacki, poeta. Profesor w Instytucie Filologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i rektor tej Uczelni. Do 2011 roku pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współtwórca magazynu literackiego „Dźwięk Pereł”, inicjator i organizator sympozjów poświęconych przeszłości literackiej i dziedzictwu kulturowemu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

W 2006 roku, na podstawie rozprawy „Biografia literacka Konstantego Ćwierka”, otrzymał stopień naukowy doktora w zakresie nauki o literaturze, zostając – w wieku 25 lat – najmłodszym doktorem nauk humanistycznych w Polsce (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego). W 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, współpracownik Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego oraz Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Autor akademickich widowisk scenicznych („Ballada z Betlejem w tle”, „Zimowa przygoda”), autor tekstów piosenek i skeczy kabaretu „Różowy Młoteczek”, za które uzyskał m.in. Nagrodę II Wojewódzkiego Przeglądu Kabaretów w Katowicach. Finalista Konkursu Jednego Wiersza „O Laur Plateranki”, laureat Turnieju Literackiego w Zabrzu, w którym nagrodę za twórczość poetycką odbierał z rąk Ernesta Brylla, przewodniczącego jury. W przeszłości publicysta „Gazety Uniwersyteckiej” i „Wiadomości Zagłębia”, na łamach których zajmował się m.in. krytyką literacką i promocją pisarzy ze Śląska i Zagłębia. Autor wstępów do zbiorów twórczości literackiej Janiny Barbary Sokołowskiej i Włodzimierza Wójcika. 


Facebook YouTube Google+ Instagram Twitter
Patronat Honorowy Generalny

Patronat honorowy

Partner Główny

Sponsorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni