Agencja Kreatywna PRC

Agencja powstała w 2011 roku i od tego czasu z powodzeniem realizuje ogólnopolskie projekty w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, naukowych i promocyjnych. Agencja jest m.in. organizatorem prestiżowych Gal Finałowych konkursów „Samorządowy Lider Edukacji” oraz „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, które odbywają się rokrocznie w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, i w trakcie których nagradzani są przedstawiciele najbardziej innowacyjnych polskich firm i samorządów lokalnych. W ramach Gal Agencja organizowała m.in. koncerty artystów krakowskiej Piwnicy pod Baranami i absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

PRC współorganizuje także – wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Ogólnopolski Konkurs „Uczelnia Liderów”, w którym kapituła złożona z wybitnych naukowców różnych dziedzin wyróżnia najlepsze polskie szkoły wyższe, kształcące zgodnie z potrzebami rynku pracy. Agencja jest organizatorem koncertów, spotkań artystycznych, recitali, konferencji i eventów promocyjnych. Realizując swoje projekty, współpracowała dotychczas m.in. z Parlamentem Europejskim, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Urzędem Miasta Wrocławia, Uniwersytetem Wrocławskim i Stowarzyszeniem Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Wśród klientów Agencji wymienić można m.in. Miasto Kraków, Miasto Szczecin, Miasto Bydgoszcz, Miasto Lublin, Miasto Wałbrzych, Miasto Poznań, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ponad sto innych instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych.

Wybrane realizacje Agencji PRC


Facebook YouTube Google+ Instagram Twitter
Patronat Honorowy Generalny

Patronat honorowy

Partner Główny

Sponsorzy

Partnerzy

Partnerzy medialni